Forbud mod karpefiskeri

Af: Dan Ingemann |
06/11/2003

Københavns Statsskovdistrikt har meddelt, at det fra 1. maj 2004 ikke længere er tilladt at fiske karper i Kirkelte Lergrav ? der bl.a. er kendt for en DK-rekord suder. Hvis der er karper tilbage i Lergraven den 1. maj 2004, vil de blive opfisket og destrueret.Beslutningen skyldes, at en biologisk undersøgelse/vurdering viser, at dette vandhul er det eneste i hele skovdistriktet der næsten er upåvirket af kvælstofsbelastning, da vandforsyningen kommer fra underjordiske kilder, der er ingen åbne tilløb og fraløb, og N-udsivningen fra skoven er minimal. Det blev beregnet, at Lergraven kun kunne tåle 100 kg N per ? det er vidt overskredet ved karpefiskeriet, hvor fangstmanden af DK´s pt. næststørste karpe, fra dette vandhul, oplyser, at han forfodrede i 4 uger inden fangsten.Københavns Statsskovdistrikt har givet tilladelse til, at karperne må opfiskes og genudsættes andetsteds, hvis man kan fremvise en udsætningstilladelse til Københavns Statsskovdistrikt. Københavns Statsskovdistrikt vil i den forbindelse også udstede en midlertidig tilladelse til kørsel i skoven. Henvendelse til Københavns Statsskovdistrikt ved Kaare Thyregod.Københavns Statsskovdistrikt har i øvrigt opsat en handicap fiskebro, således at kørestolsbrugere kan fiske fra bredden.