Fredning af torsk i Øresund

Af: Jimmy Pajbjerg |
09/12/2008

Lystfiskere må ikke længere fange torsk nord for linien Lerbjerget – Ellekilde Hage i det nordlige Øresund fra 1. februar til 31. marts. På kortet er det markeret med brun linie. Det får dog ikke den store betydning for torskefiskeriet fra turbåd, da bådene normalt ikke sejler så langt nordpå fra Helsingør.


Dansk-svensk plan skal redde torsken i Kattegat

Fødevareminister Eva Kjer Hansen og den svenske fiskeriminister Eskil Erlandsson har indgået en aftale, der skal redde torsken i Kattegat. Aftalen indebærer, at de vigtige gydeområder lukkes i dele af året.

I sidste uge blev de europæiske fiskeriministre enige om en fremtidsplan for EU’s torskebestande. Den svenske og danske minister har nu besluttet at lave en yderligere indsats for at vende udviklingen for torsken i Kattegat, der er i en særlig dårlig tilstand.


Eva Kjer Hansen har følgende kommentar:
“Det er bekymrende, at torskebestanden i Kattegat klarer sig så dårligt på trods af mange års kvotenedskæringer. Det er derfor ikke vejen frem at fortsætte med reduktioner af kvoten. Vi må sætte ind på anden vis. Jeg er derfor glad for, at Sverige og Danmark nu har udarbejdet en plan for beskyttelse af torsken, når den samler sig for at gyde .”


Brug af selektive redskaber
Planen betyder, at de vigtige områder i Sverige for den særlige Kattegattorsk lukkes for alt fiskeri hele året , og gydeområderne for torsk lukkes i årets første tre måneder, der er den periode, hvor torsken gyder. Kun selektive redskaber, der sorterer torsken fra må anvendes i gydeområderne, som er beliggende i det nordlige Øresund og sydlige del af Kattegat.

“Jeg er opmærksom på, at nogle havne vil blive meget hårdt ramt af de lukkede områder. Det gælder ikke mindst Gilleleje, selv om der i forslaget er taget hensyn til Gilleleje med tilpasning af området og fiskerimulighed i januar i Øresund. Der vil forsat være mulighed for at fiske sild i de områder , der er lukkede i gydeperioden, da der ikke er bifangst af torsk. Målet med aftalen er at beskytte torsken uden at skabe unødige hindringer for andre fiskerier. Derfor har vi også valgt at indføre fangst med selektive redskaber. Mange torsk fanges i dag som bifangster, når der fiskes efter andre arter. Med de nye lukkede områder og brugen af selektive fangstredskaber tror jeg , at dagens aftale vil betyde et afgørende vendepunkt for torsken i Kattegat”, siger Eva Kjer Hansen.

Bestanden af torsk i Kattegat er i dag på 15 procent af hvad den var for 30 år siden. Planen skal revurderes efter 3 år.


Kilde: Pressemeddelelse fra FVM af 28. november 2008.