Fremgang i fiskebestande

Af: Jimmy Pajbjerg |
31/01/2010

Udviklingen i fiskebestandene går nu den rigtige vej – det viser et notat, som fødevareminister Eva Kjer Hansen i dag har sendt til Folketingets Europaudvalg. Notatet viser udviklingen i de seneste 10 år for en række bestande af stor betydning for dansk fiskeri.


 


For en lang række vigtige fiskebestande er der nu fremgang at spore. Det drejer sig om torsk i Nordsøen og Skagerrak, torsk i henholdsvis den vestlige og den østlige Østersø, jomfruhummer i Skagerrak/Kattegat, tunge i Skagerrak/Kattegat/Østersøen, tunge, rødspætte og sild i Nordsøen, sej og kuller i Nordsøen og Skagerrak, makrel i Nordøstatlanten samt atlantoskandisk sild. Mange af disse bestande er reguleret af flerårige forvaltningsplaner.


 


Fødevareminister Eva Kjer mener, at netop forvaltningsplanerne har haft positiv effekt på udviklingen i flere bestande:


 “Vi skal holde fast i den gode udvikling og sikre, at vi får alle bestandene med. Udviklingen bekræfter os i, at det lange seje træk med flerårlige forvaltningsplaner virker, og derfor vil jeg arbejde for nye forvaltningsplaner, hvor der er behov for det. For eksempel for sild i den vestlige Østersø”, siger Eva Kjer Hansen, der understreger, at enkelte bestande endnu ikke viser tegn på forbedring. Det gælder fx torsk i Kattegat.


Oversigten over udviklingen i bestandene er lavet på baggrund af på videnskabelig information fra DTU Aqua.