Har du fanget fisk med mærke?

Af: Jimmy Pajbjerg |
17/12/2008

DTU Aqua sætter mærker på fisk som led i forskningen, og denne mærkning af fisk bidrager til at få mere viden om fiskenes adfærd, vækst og alder. Denne viden er vigtig, når man skal forstå, hvorfor nogle bestande er i tilbagegang, og hvad man kan gøre for at hjælpe bestandene. 


Mærkerne kan være små plastiknummerskilte eller noget så avanceret som radiosendere. Det er ikke tilladt at mærke fisk uden en tilladelse, dette gælder også for klipning af en finne. Årsagen er blandt andet, at det er vigtigt at undgå ens koder, og derfor er det nødvendigt med en overordnet registrering af forskellige undersøgelser, hvor der indgår mærkning af fisk.


Mærkning kan også være nødvendigt i forbindelse med bestandsundersøgelser. En ofte anvendt metode er den såkaldte fangst-genfangstmetode. Princippet er, at man fanger, mærker og genudsætter fisk på en bestemt strækning i et vandløb. Ved næste elfiskning opgør man forholdet mellem umærkede fisk og mærkede fisk, hvorefter det er muligt at beregne det samlede antal fisk på strækningen.

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fiskemaerker.aspx  kan du se, hvilke fiskemærker DTU Aqua bruger på hvilke fisk, og der er link til oplysninger om, hvor mærket skal sendes hen.