Havnemeden 2007

Af: Jimmy Pajbjerg |
17/04/2005


Det altoverskyggende største arrangement set med KLF-øjne, sidste år i forbindelse med 40 års jubilæummet var genoptagelsen af HAVNEMEDEKONKURRENCEN. På trods af vejrgudernes vrede, kom der næsten 300 deltagere. Selv om vi havde forventet flere, skal vi huske på, at det snart er 20 år siden vi stoppede konkurrencerne, så vi kan ikke leve højt på det kendskab, der var til konkurrencen tidligere. Og så må vi endelig også tage med i vurderingen, at der i dag er så utrolig mange andre tilbud, som vi skal konkurrere med.


 


Vi bryster os af, at den type konkurrence som Havnemeden er, er den eneste hvor alle er lige, og alle har lige chancer – ja man behøver faktisk ingen forudsætninger have, for at få en fin præmie med hjem. Egentlig behøver man ikke engang at fiske for at vinde 1. præmien, der altid går på lodtrækning. Men de fleste vil nu alligevel gerne fiske, og uanset om man er en 6-årig purk, der for første gang er med far eller bedstefar på fisketur, eller man er så uheldigt stillet, at en kørestol er ens vigtigste transportmiddel, er chancen for at fange en god fisk stadig helt lige – fra en havnekaj udlignes de fleste forskelle.


 


Da vi evaluerede arrangementet, var der bred enighed om, at nu var vi kommet i gang igen, og en del erfaringer var indhøstet. Da vi også udelukkende fik positiv respons fra alle deltagerne, har fået lovning på opbakning fra næsten samtlige hovedsponsorer, og således forventer at kunne præsentere en præmieliste, der matcher den fra i år, så ville det da være synd ikke at fortsætte. Vi holder os til samme tidspunkt, da vi ikke regner med, at det kan blive lige så elendigt vejr to år i træk.


 


Derfor indbydes alle til at deltage I Danmarks største bundmede konkurrence i Korsør Havn.

Korsør lystfiskerforening fyrer kanonen af den 16. juni kl. 14 som start på dette års Havnemede med en samlet præmiesum på over 100.000 kr.


Her vil det være muligt at finde en plads til alle uanset om man kommer hele familien med havepavillioner og grill eller gående alene og det kræver ikke lange kast for at fiske dybt.

Start og slut på konkurrencen markeres med kanonsalut.

Der må fiskes fra havnekajerne mellem de med rødt på kortet markeret områder. Der vil være opsat skilte på dagen.

Fiskeri fra Halsskovbroen er forbudt.

Max. 1 stang/line pr person m/3kroge.

Alt i levende agn må anvendes f.eks orm, rejer m.m.

KUN BUNDMEDE er tilladt.
Kun fisk fanget foran gællerne tæller.

Fisk skal indvejes og registreres straks efter fangsten hos nærmeste kontrollant.

Ved vægtlighed vinder korteste fisk.

Tvivlspørgsmål afgøres af kontrollanterne

For præmiegruppe 1 -5 max 1 præmie pr. deltager.

For præmiegruppe 6 max 1. præmie pr deltagerbillet. 1 deltager må gerne have flere deltagerbilletter

Deltagerpris 70 kr, og kortsalget starter kl. 12.30

Præmieoverrækkelse sker i ´´gryden´´ på Fæstningen fra kl 20.00


 


Skulle det ske at man ikke får fanget en fisk under konkurrencen er der stadig mulighed for at vinde en præmie idet der er 55 præmier som der trækkes lod om blandt samtlige deltagere. 1 præmien i denne kategori er et weekend ophold med fiskeret på 1600 m af Omme å.


Se præmielisterne og få yderligere info på http://www.havnemeden.dk


 


Hvis du allerede nu har planer om at deltage har du mulighed for at bestille deltagerkort ved at maile navn og adresse på samtlige deltagere, så kan de udfyldte deltagerbilletter afhentes og betales på dagen, uden om den lange kø.