Havørreden er stærkt truet

Af: Jimmy Pajbjerg |
01/03/2012

Konklusionen i en workshop over tilstanden for havørreden i Østersøområdet var, at bestandene er stærkt truet i den Botniske Bugt og i Finske Bugt. Hovedproblemet er utilsigtet bifangst i fiskeri efter helt og sandart og manglende regulering af fiskeriet. I ferskvand er det mest udbredte problem spærringer i vandløbene.Workshoppen blev afholdt i Helsinki i oktober 2011 med deltagelse af både forskere og personer fra forvaltningen af fiskeri og miljø fra alle lande omkring Østersøen samt en inviteret ekspert fra Norge. Herudover repræsentanter for HELCOM og EU-Kommisionen.Workshoppen blev arrangeret af DTU Aqua og Finnish Game and Fisheries Research Institute og kunne arrangeres takket være en bevilling fra Nordisk Råd.Målet med workshoppen var dels at give et samlet billede af den aktuelle tilstand for havørreden i de forskellige lande og områder, dels at diskutere hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre forholdene, samt hvilken betydning dette vil have for øvrigt fiskeri.I løbet af de senere år er det blevet stadig mere klart, at havørred i visse dele af Østersøen er stærkt truet. Der har således været arbejdsgrupper i ICES (Det Internationale Havforskningsråd) der har haft særlig fokus på havørredens tilstand og mulighederne for at forbedre kendskabet til tilstanden. Også i HELCOM regi har ørreden været i fokus, i projektet HELCOM Salar.


Workshoppen kom med en række klare anbefalinger, både til regulering af fiskeriet, til forholdene i vandløb og til udsætninger.Kilde: DTU, Aqua