Havørredfiskeriet i top

Af: Jimmy Pajbjerg |
25/03/2009

Årstiden er den rigtige – vandtemperaturen kunne ikke være bedre – børsteormene sværmer – vejret er frisk – det er nu, og den næste måneds tid du skal være ved kysten, hvis du vel at mærke vil fange havørreder. Havørredfiskeriet i Limfjorden har været godt i gang den seneste måneds tid, og med flotte fangster til følge. Lokalrapportør Jørgen Michael Sørensen fra Struer har indtil nu fået en del flotte ørreder fra Limfjorden, flere af dem fyldt med børsteorm. På billedet ses en fed havørred på 2,5 kilo og 57 cm fanget den 16. marts ved Gjellerodde.


 


Bemærk at fanger du nedgængere bør de genudsættes. Men selv blanke fisk kan være så magre at de ikke er værd at spise, og de bør derfor også genudsættes. I den forbindelse er det godt at kunne udregne fiskens konditionsfaktor efter Fultons formel. Konditionsfaktoren udregnes som K= vægt (gram) x 100 / (længde x længde x længde) i centimeter. Det er vigtigt at du bruger enhederne gram for vægt og centimeter for længde. Normalt siger man at en konditionsfaktor skal være på mindst 1 for at fiskens kondition er tilfredsstillende. Dette kan dog variere for visse fiskebestande, men jeg mener sagtens den er gangbar når det drejer sig om havørreder. Jørgens havørred på billedet har en konditionsfaktor på 1,35 hvilket må siges at være i den absolutte høje ende.


 


Fiskens konditionsfaktor er altså forholdet mellem vægt og længde. Nu kan det jo være umådelig svært at jonglere med disse tal ved fiskevandet. Og da du først kan begynde udregningen efter fisken er behørig vejet og målt kan der jo gå alt for lang tid inden fisken eventuelt bliver genudsat. I langt de fleste tilfælde vil det bedste være en hurtig vurdering fra fangerens side, og deraf følgende hurtig og nænsom genudsætning af fisken. Men man kunne jo også lave en tabel ud fra formlen og medbringe til fiskevandet i sin lomme (laminering vil være en god idé). Så er det rimelig hurtigt at tjekke fiskens konditionsfaktor, og ikke blive skuffet ved spisebordet. Som tommelfingerregel vil jeg dog sige, at hvis du er i tvivl om hvorvidt fisken er farvet eller for mager – så genudsæt den…