Hval set i Skjern Å

Af: Jimmy Pajbjerg |
25/04/2003

Skal vi lystfiskere nu til at have det helt tunge grej med når der fiskes i Skjern Å? -:). En britisk lystfisker, som fiskede ved Skjern Å, har observeret en død hval i åen. Da Fiskeribetjent Niels Weiss Nielsen hørte historien trode han i første omgang ikke på den, men den er god nok, skriver Es-Pressen.Hvalen det drejede sig om var et marsvin, den mindste hvalart i Danmark. Mange af os har set disse marsvin ved kysterne, men det er vist ikke mange som har set dem svømme rundt i Skjern Å! Men det er faktisk tidligere set at marsvin er svømmet op i Elben i Tyskland, endda helt til Hamburg – en strækning på mange kilometer.Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har undersøgt marsvinet, men kan ikke finde dødsåragen. Det er ikke utænkeligt at marsvinet selv er svømmet op i åen.Det indsatte billede har ikke noget med historien at gøre, men vi har desværre ikke noget billede af den fundne hval i Skjern Å. På billedet ses i stedet Jan Dehli, som sidste år fandt et dødt marsvin på en sjællandsk kyststrækning.