Hvor kommer havørreden fra?

Af: Jimmy Pajbjerg |
23/05/2014
Når en fisker har fanget en havørred, kan man så afsløre, om ørreden kommer fra et dansk vandløb og helt specifikt fra hvilket vandløb?

Lystfiskere fanger mange havørreder ved de danske kyster, og ofte bliver der spekuleret på, hvor disse havørreder mon kommer fra.
Forskerne ved DTU Aqua vil gerne besvare dette spørgsmål og er derfor gået i gang med at indsamle prøver fra havørreder fanget rundt om Sjælland, Møn og Bornholm. Der bliver indsamlet skælprøver, og indsamlingen foregår i samarbejde med lystfiskere.

I arbejdet med at afsløre hvor de kystfangede ørreder stammer fra, er det en forudsætning, at man kender genetikken hos de fangede fisk, og det er netop det, forskerne er ved at analysere nu.

Genetikken er nøglen til at afsløre, hvor fiskene kommer fra.I de danske vandløb er der ørredstammer, som har en helt unik genetisk profil, og det er netop den profil forskerne sammenligner med de kystfangede havørreder. Igennem en årrække har DTU Aqua opbygget en genetisk database over mange af de danske ørredbestande, og dette genetiske ’landkort’ anvender man nu til at kortlægge, hvorfra de fangede havørreder kommer. Det er endnu langt fra alle danske og europæiske stammer, der ligger i databasen, så indtil videre er det i flere tilfælde kun muligt at bestemme hvilket regionalt område (f.eks. Limfjorden) en fisk kommer fra.

Det vil altså på længere sigt være muligt at vurdere, hvor kystfangede havørreder kommer fra. Det spændende spørgsmål er derfor, hvor den enkelte havørred kommer fra, om det er fra et dansk vandløb, og i så fald hvilket vandløb.

Kilde: DTU, Aqua.