Ikke flere dambrugsfisk – TAK!

Af: Dan Ingemann |
12/10/2002

Gennem årtier har man udsat ørreder opdrættet i dambrug i danske vandløb for at kompensere for tilbagegangen i de naturlige ørredbestande. Nye undersøgelser foretaget af Danmarks Fiskeriundersøgelser viser, at det måske ikke er nogen god ide.Dambrugsørrederne klarer sig dårligere end de lokale vildfisk, og i nogle vandløb har deres gener blandet sig med de oprindelige ørreders med fare for, at vigtige egenskaber går tabt. I de kommende år vil man derfor gå over til udelukkende at udsætte afkom af vildfisk fra lokale bestande.Forskerne har analyseret DNA fra fiskeskæl indsamlet før udsætningerne fandt sted. I nogle vandløb havde ørrederne fra dambrugs forbløffende lille genetisk indflydelse på de naturlige bestande. Således er der sat flere end 100.000 dambrugsørreder ud i Karup Å. Hvis dambrugsfiskene havde klaret sig lige så godt som lokale ørreder, skulle de udgøre mere end 60 pct. af den nuværende bestand. Imidlertid viser DNA-analyserne, at mere end 90 pct. af ørredbestanden i Karup Å er oprindelig. Dambrugsørrederne har med andre ord klaret sig meget dårligt i naturen.I Skjern Å, Danmarks største vandløbssystem, ser man dog det modsatte billede. Her udgør dambrugsørrederne mellem 50 og 70 pct. af den nuværende bestand, sikkert fordi der er udsat flere dambrugsørreder, end naturen har kunnet nå at fjerne. Analyserne viser imidlertid også, at der stadig findes et mindre antal helt oprindelige Skjern Å-ørreder.DNA-analyser bruges nu til at identificere oprindelige ørreder, som vil blive brugt i det fremtidige støtteopdræt.Kilde: Danmarks Fiskeriundersøgelse.