Iltsvind på retur omkring Fyn

Af: Dan Ingemann |
19/11/2002

Store områder omkring Fyn er ikke længere ramt af iltsvind. Kun i de dybere dele af Lillebælt og i farvandet mellem Ærø og Avernakø er iltsvindet fortsat alvorligt. Det viser de seneste undersøgelser, som Fyns Amt miljøskib Liv II har foretaget i begyndelsen af november.Derimod har vind og vejr rørt så meget op i vandene, at iltsvindet er forsvundet i store dele af vandene omkring Fyn. Undersøgelserne viser, at der ikke længere er iltsvind i farvandet nord for Fyn, Storebælt, Langelandssundet og i Ringgårdsbassinet i Det sydfynske Øhav.Det hidtil konstaterede iltsvind har været målt som det kraftigste i de 25 år, som Fyns Amt har overvåget farvandene.