Koger vandet om 631 år?

Af: Dan Ingemann |
15/05/2004

Biologerne i Vejle Amt har målt vandtemperaturen i søer og fjorde gennem de sidste 20 år, og kan konstatere, at den er steget med mellem 0,1 og 0,2 °C/år i sommerperioden. Vandtemperaturen er god til at skildre udviklingen, fordi vand akkumulerer energien fra omgivelserne, mens en lufttemperaturmålig giver et øjebliksbillede.

Biologerne udtaler, at det er vanskeligt at sige hvorfor temperaturen er steget. Det kan være naturlig variation eller større solindstråling, men det kan også være et tegn på, at drivhuseffekten er ved at slå igennem. Amtets datagrundlag er slet ikke stort nok til at udtale sig om drivhuseffekten, men drivhuseffekt eller ej, så er det opsigtsvækkende, at temperaturen er steget i samtlige søer og fjorde i amtet gennem de sidste 20 år.

Det bliver spændende at følge udviklingen i årene fremover, og se om temperaturen også stiger alle andre steder. På land generes haveejere af dræbersnegle fra Sydeuropa, og senest har der været beretninger om, at bøgen springer tidligere og tidligere ud.

Selv en lille temperaturstigning kan få meget stor betydning for de planter og dyr, der lever i vandet. Nogle arter forsvinder, andre vil trives bedre, og måske kommer helt nye til. F.eks. må vi forvente, at Karper efterhånden bliver mere almindelige og skaber endnu flere problemer for miljøet, end tilfældet er i dag. En art som Malle vil kunne trives i Danmark. De kan blive enorme og veje flere hundrede kilo. Der eksisterer rædselsvækkende historier om, at de har angrebet svømmende hunde !

Ved højere temperaturer vil vandet nemmere blive grønt af alger, og det vil blive nødvendigt at reducere næringsstoftilførslen mere end i dag, hvis man vil have klart vand og god miljøtilstand. Det hænger bl.a. sammen med, at en større del af bunden vil blive iltfri når temperaturen stiger. Allerede i dag kan det i nogle søer konstateres, at det såkaldte iltspringlag, der adskiller iltrige og iltfattige vandmasser, rykker gradvis mod overfladen med op til 10 cm om året. Det betyder, at en stadig større del af bunden dækkes af iltfattigt vand.

Pressemeddelelse af 28. april 2004 fra Vejle Amt