Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen

Af: Jimmy Pajbjerg |
24/03/2009

I en årrække har en gruppe frivillige aktører forsøgt at påvirke politikere og forvaltninger i Københavns Kommune for opførelsen af et lystfiskercenter ved Sjællandsbroen/Slusen i Københavns Sydhavn, området er i forvejen udlagt til lystfiskeri. Flere politikere og forvaltninger har vist interesse for projektet, men handling mangler.
I den forbindelse har en kreds af personer dannet “Københavns Havns Sportsfisker Laug”, og udarbejdet skitseforslag til projektet. Laugets opgave er, sammen med andre interesseorganisationer, meningsdannere og medier er at lægge maksimalt pres på Rådhuset for en principgodkendelse, så der efterfølgende kan søges økonomiske midler fra private, det offentlige og fonde til gennemførelsen af projektet. Budget for en “luksusmodel” ifølge tegninger er ca. 2 mio. kroner.  Projektet består blandt andet af et hus som samlingssted samt en flydebro (kastebro) i havnebassinet foran Sony/Ericsson bygningen. Fiskevandet besøges i forvejen hyppigt af lystfiskere, og der kan fanges både havørred og hornfisk i sæsonen.


Meningen er at Centret skal være et offentligt mødested for både aktive lystfiskere og almindeligt nysgerrige. Hovedaktiviteten; kurser, undervisning og foredrag i alle lystfiskeriets discipliner helt fra begynderstadierne, institutioner kan serviceres. De mere end 50 frivillige har stor erfaring med mangeartede fiskemetoder fra Danmark og udlandet, også “kändisser” stiller sig til rådighed! Desuden afholdes ture, konkurrencer, vejledning i tilberedning af fisk, udlån af grej, filmforevisning, biblioteksmateriale m.m.


Centeret er et helstøbt projekt, en ny attraktiv aktivitet til infrastrukturen med faciliteter, der understøtter områdets muligheder. En intensivering af et stykke frivilligt arbejde, med sociale sidegevinster, der har foregået i mere end 10 år. Det socialt funderende projekt, er det eneste af sin art – vil være et idegrundlag for mange andre byer i ind- og udland, der er stor interesse omkring projektet fra bl.a. Canada.

For at fremme processen opfordrer Lauget lystfiskere til at bakke op om projektet. Private og virksomheder med almen ansvarlighed eller direkte interesse i projektet kan støtte projektet med tilkendegivelser skriftligt pr. mail eller post. Vil I vide mere eller have en aftale, kontakt Projektleder Stig Jørgensen på tlf. 27 99 92 23. Man kan naturligvis også støtte projektet økonomisk.