Millioner til vandløbsrestaurering

Af: Jimmy Pajbjerg |
13/06/2010

Kommunerne kan endnu nå at søge penge til vandløbsrestaurering. Der er 11 millioner kroner afsat til ordningen. Fristen udløber den 20. juni 2010.


 


Under ordningen om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora kan der blandt andet gives tilskud til: 


Udgifter til genopretning af indre vandveje, herunder etablering af gydebanker og fjernelse af opstemninger


Der kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter


 

Projekter som genskaber de oprindelige forhold i vandløbene vil blive prioriteret højest. Det kan være projekter hvor man nedlægger opstemninger og derved genskaber de oprindelige stryg i de tidligere opstuvede områder opstrøms opstemningerne.