Naturen sejrer i vandløbssag

Af: Dan Ingemann |
22/09/2004

Naturklagenævnet har i dag fastslået med meget klar tale, at der i den groteske sag fra Vestsjælland Amt, hvor en amtsdirektør uden videre opgravede værdifulde vandløb, var tale om ulovlig ødelæggelse af vandløbene.

Naturklagenævnet fastslår – som også både amtets administration og Danmarks Naturfredningsforening har påpeget under det årelange sagsforløb – at de ulovligt oprensede vandløbsstrækninger skal genskabes.

Naturklagenævnet tilbageviser samtidigt direktørens påstand om, at en amtsmedarbejder har været inhabil, blot fordi vedkommende også er medlem af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité.

“Vi er meget, meget glade og tilfredse med afgørelsen! Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelse gælder for ALLE, uanset hvem man er, og hvor man arbejder, og de biologisk meget værdifulde vandløb vil nu blive genskabt”, siger Michael Leth Jess, afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening. 

Kilde: DN Pressemeddelelse tirsdag den 21. september 2004.


(Det indsatte foto er fra Odense Å, og har ikke relation til ovennævnte vandløbssag, red.)