Nye regler for fritidsfiskeri efter ål i saltvand

Af: Jimmy Pajbjerg |
30/04/2009

Som en del af EU’s genopretningsplan for ål er der indført nye danske regler for ålefiskeriet. Genopretningsplanen for bestanden af europæisk ål, som Danmark og de andre lande i EU iværksætter i 2009, skal sikre, at ålebestanden på langt sigt udvikler sig på bæredygtig vis. For erhvervsfiskere betyder det, at deres samlede indsats i ålefiskeriet skal reduceres over en 3-årig periode. For de ca. 35.000 danske fritidsfiskere, der fisker i saltvand, betyder de nye danske regler for ålefiskeri bl.a., at:
– det ikke er tilladt at anvende krogliner i perioden 1. maj til og med 30. september
– det ikke er tilladt at anvende ruser i perioden 10. maj til og med 31. juli. 


Det er helt fundamentalt for planens succes og for genopretningen af ålebestanden, at fiskere, forvaltere og forbrugere overalt i Europa udviser ansvarlighed og bidrager til, at fremtidige generationer også får fornøjelsen af ålen.Færre små ål


Der er sket en kraftig reduktion af ålebestandene både på europæisk og globalt plan. Antallet af de små ål, der kommer til de europæiske vandløb er minimalt i forhold til tidligere. Det betyder, at hvis der skal være en ålebestand fremover, ligger der en stor opgave i at sikre, at langt flere voksne ål når gydepladserne i Sargassohavet.


Det er ikke noget, som Danmark kan klare alene. Derfor har EU’s ministerråd vedtaget en forordning, som forpligter alle medlemslande til at udarbejde forvaltningsplaner for ål. Den danske plan indeholder blandt andet en strategi for intensiverede yngeludsætninger samt nye regler, som reducerer fiskeriindsatsen væsentligt for erhvervs- og fritidsfiskere i såvel salt- som ferskvand.


Læs det fulde regelsæt


Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisk.