Opdræt af laks

Af: Jimmy Pajbjerg |
25/01/2011

Opdræt af fisk er i dag et af verdens hurtigst voksende fødevareerhverv. Danmark har en lang tradition for dambrug og er blandt i dag blandt verdens førende indenfor udstyr til grøn produktion takket være udviklingen af såkaldte modeldambrug. De højteknologiske og miljøvenlige modeldambrug bruger vand fra boringer, ikke fra vandløb, og de er baseret på recirkulationsteknologi. Det vil sige, at dambruget genbruger hele 95 procent af vandet i stedet for at lede det ud i naturen.


 


Nu går DTU Aqua og flere af de vigtigste spillere i industrien sammen om at tage de danske dambrug endnu et skridt videre. For også at få store regnbueørreder og laks på menuen skal de såkaldte modeldambrug udvides fra ferskvand til opdræt af saltvandsfisk – på land. Det sker med støtte fra Fødevareministeriets Grønt udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).


 


“Laksemarkedet er kæmpe stort på verdensplan. Produktion af fisk i akvakultur er i flere lande stigende, men Danmark har indtil videre, primært på grund af miljømæssige restriktioner, ikke forøget produktionen nævneværdigt. Men hvorfor skal nordmændene lave laksen, hvis vi kan gøre det lige så godt – også uden at gå på kompromis med miljøet?,” spørger faglig projektleder Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua i Hirtshals.


 


Flere fisk, mindre forurening
For at kunne forøge produktionen på en bæredygtig og samtidig rentabel måde er der behov for tværfagligt samarbejde om nye teknologiske løsninger indenfor opdræt i saltvand, som pendant til dem DTU Aqua allerede har været med til at udvikle inden for ferskvandsopdræt.


 


“Målet er at kunne lave flere fisk, men med samme eller lavere udledning af kvælstof til naturen. Det er til dels en kendt teknik i ferskvand, hvor vi har gode erfaringer med at bruge biofiltre til at lave ammonium, som fiskene udskiller, om til nitrat. Nu er målet at udvikle teknologien til at gøre det samme i saltvand, for så at omdanne denne nitrat til frit kvælstof, der forureningsfrit kan afgasse. På den måde fjerner man kvælstoffet fra vandet,” forklarer Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua.


 


I et fireårigt projekt støttet af Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) vil DTU Aqua i samarbejde med centrale erhvervsaktører udvikle teknologien i forhold til opdræt på land af store regnbueørreder i saltvand. Efter to år udvides projektet til at teste saltvandsopdræt af Atlanterhavslaks på land.


 


DTU Aqua har den faglige ledelse af projektet, specielt med fokus på miljøpåvirkning, vandkvalitetsparametre og udvikling og optimering af rensningsteknologi. Arbejdet udføres ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals i samarbejde med repræsentanter fra alle relevante dele af industrien, herunder den førende danske foderproducent, Biomar, og Danmarks største opdræts-, forarbejdnings- og salgsvirksomhed, AquaPri.                       


 


Målet er da heller ikke kun på sigt at danne grundlag for en dansk produktion og eksport af bæredygtigt producerede saltvandsfisk. Selve teknologien i sig selv vil have et mindst lige så stort eksportpotentiale, vurderer Per Bovbjerg.


 


“Danmark er allerede førende inden for recirkuleringsteknologi og modeldambrug takket være vores unikke sammensætning af kendte komponenter fra recirkuleringsteknikken. Det er målet at udnytte og udbygge den danske styrkeposition indenfor recirkulationsanlæg yderligere med både opdræt, udstyr og komplette anlæg til salvandsopdræt,” siger den faglige projektleder, DTU Aqua.


 


Deltagere i projektet om modeldambrug til saltvand er:


DTU Aqua, Nordsøen Forskerpark, Biomar A/S (foder), AquaPri (opdræt), Billund Akvakultur (recirkulationsanlæg) og RK Plast (biofiltre).


 


Kilde: DTU, Aqua