Pæne fangster i Esrum Å

Af: Jimmy Pajbjerg |
24/01/2008

Den sidste uges tid har der været gode fangster af havørreder i Esrum Å. Ifølge sammenslutningen Fiskeringen er der den seneste uge rapporteret om havørred på 3,6 kilo fanget af Kim Boesen, 2,5 kilo fanget af Stig Bülow, og 2,3 kilo fanget af Erik Sylvest Nielsen. 2 af fiskene er taget på wobler og én på flue.


Igennem snart mange år har Esrum Ålaug, med Fiskeringens støtte, hvert år udsat ørreder i primært Esrum å, men også en mindre mængde i Esrum sø. Det giver resultater i form af flotte fangster af ørreder fra åen og søen.

I lighed med tidligere år ønsker Fiskeringen og Esrum Ålaug at få tilbagemeldinger om fangster fra både Esrum Å- og sø igennem året. Man arrangerer derfor Esrum Sø- og Åørredcup 2008, der løber fra 16. januar 2008 til 15. november 2008. Der er præmier til største åørred og største søørred. Du kan se mere om fiskeriet og konkurrencen på Fiskeringen.dk.


 


Fotoet viser en havørred på 3,375 kilo fanget i Esrum Å ved en tidligere lejlighed.