Prisforhøjelse på lystfiskertegn

Af: Jimmy Pajbjerg |
05/12/2011

Fødevareministeriet og de rekreative fiskere sætter nu skub i restaureringen af de danske vandløb. Der er en hjælpende hånd til de danske fiskebestande – til gengæld stiger prisen for fisketegnet en smule. Dermed imødekommer fødevareminister Mette Gjerskov et ønske fra fiskerne. Det vil dog stadig være en billig fornøjelse at være lystfisker og fritidsfisker.


Der er afsat 66 mio. kr. årligt på finansloven i 2012 og 2013 til forbedringer af de danske vandløb, her bidrager lyst- og fritidsfiskernes betaling for fisketegn med 10 mio. kr. pr. år.Med det store beløb vil ministeriet nu give naturgenopretninger i danske vandløb et stort løft.


“Jeg ser det som et mål at få bragt de danske vandløb i en tilstand, så fiskebestandene naturligt kan reproducere sig selv. Det er jo bedre at vi får sunde levedygtige fiskebestande, der selv kan klare formeringen, så vi ikke behøver at udsætte yngel for at vedblive med at have fisk i vores vandløb og indre farvande”, siger fødevareminister Mette Gjerskov.


Fødevareministeren imødekommer et ønske fra Danmarks Sportsfiskerforbund om at afsætte flere penge til fiskepleje og en forstærket vandløbsindsats. Pengene findes ved at sætte prisen op på fisketegn.


Det betyder altså en stigning på lystfiskertegnet, men det er stadig en billig fornøjelse at fiske i de danske farvande. Et lystfiskerårskort vil fremover koste 185 kr., et ugekort 130 kr. og et dagkort 40 kr. Et fritidsfiskertegn vil koste 300 kr.


Fødevareministeren kvitterer for et godt konstruktivt samarbejde med sportsfiskerne, der har gjort det mulig at nå denne løsning.
“Jeg syntes altid, at det er en fornøjelse at arbejde med engagerede mennesker, og her har sportsfiskerne aktivt spillet med for at sikre en løsning, så vi kan opretholde vores nuværende forsknings- og aktivitetsniveau i fiskeplejen samtidig med at vandløbsindsatsen forstærkes. Jeg vil også gerne takke for det store frivillige fiskeplejearbejde, der udføres af mange lystfiskere i de lokale sportsfiskerforeninger,” siger Mette Gjerskov