Sandartens størrelse

Af: Dan Ingemann |
28/05/2002

Vil du være med til at bestemme sandartbestandens størrelse i Furesøen.Sandartbestandens størrelse i Furesøen er hyppigt diskuteret både blandtbiologer og lystfiskere. Nu har du chancen for at være med til at opklaresagen. Københavns Amt ønsker således at gennemføre et mærkningsforsøg isamarbejde med Fiskeøkologisk Laboratorium og ikke mindst lystfiskerne.Undersøgelsen er en del af en større undersøgelse af Furesøens fiskebestand,der bliver udført i August og September.For at bestemme størrelsen af sandartbestanden er det nødvendigt at mærkeomkring 1000 sandarter. Sandarterne skal helst fanges af lystfiskere, dadette er den mest skånsomme måde. Sandarten skal mærkes i Juni og Julimåned, så hvis man er på Furesø og fanger sandart i dette tidsrum er allevelkomne til, så skånsomt som muligt, at sætte dem ud i et stort netbur, dervil være placeret udenfor Lillekalv. Hver morgen i Juni og Juli vil buretblive tilset, og de sandart der er fanget i det forgående døgn, vil blivemærket og genudsat. Fiskene vil blive mærket, ved finneklipning, detteskulle ikke påvirke sandarten meget, og brystfinnen vokser ud igen i løbetaf et år.Undersøgelserne vil ud over størrelsen af sandartbestanden også vise nogetom størrelsessammensætningen af sandart i Furesøen, og om hvor stor en del,af de sandart der bliver fanget på lystfiskegrej og genudsat, der overlever.