Små laks godkendt til salg

Af: Dan Ingemann |
02/07/2004

Fødevaremyndighederne har gennemført en større undersøgelse af dioxin i laks fra Østersøen. Konklusionen er, at dioxinindholdet i laks mindre end 72 cm er under grænseværdien for dioxin. Derfor tillades fiskeri og landing af mindre laks.

Fødevaremyndighederne har undersøgt et halv ton laks fra Østersøen for dioxin. Formålet var at få et detaljeret billede af dioxinproblemet i Østersølaks og mulighederne for at tillade fiskeri af de mindre laks.

Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem laksens vægt og indholdet af dioxin. Koncentrationen af dioxin er afhængig af laksens størrelse. Konklusionen er, at laks under 72 cm (ca. 4,4 kg) ikke indeholder dioxin over grænseværdien. På den baggrund har fødevareminister Mariann Fischer Boel besluttet at genåbne for fiskeri og omsætning af laks op til 72 cm fra Østersøen efter sommerfredningens ophør den 16. september.

Fødevaremyndighederne har samtidig igangsat en ny undersøgelse af, om forarbejdning af laksen betyder noget for dioxinindholdet i det færdige produkt. Hvis f.eks. trimning og røgning af laks reducerer dioxinindholdet til under grænseværdien, vil man eventuelt kunne anvende de større laks til konsum som forarbejdede produkter. Dette forudsætter dog en ændring af EU-reglerne.

“Det vigtigste i denne sag har hele tiden været hensynet til forbrugerne og fødevaresikkerheden. Derfor valgte jeg at lukke for laksefiskeriet. Vores nye detaljerede undersøgelse viser, at vi på et fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag nu kan tillade omsætning af mindre laks til konsum, fordi de er under grænseværdien for dioxin. Ligeledes håber jeg, at vores forsøg med forarbejdning af de større laks giver positive resultater, men også her vil enhver berettiget tvivl komme forbruger-ne tilgode,” siger Mariann Fischer Boel.

I EU-regi har man netop påbegyndt forhandlinger om reglerne for dioxin og dioxinlignende PCB. Grænseværdien for dioxin skal i henhold til gældende regler udvides til også at omfatte dioxinlignende PCB. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor forhandlingerne ender, og derfor kan der muligvis på et senere tidspunkt blive behov for at justere reglerne igen.

Fødevaredirektoratet anbefaler, at man spiser mere fisk. Fisk er sund mad med et højt indhold af vigtige næringsstoffer og sunde fiskeolier. Danskerne spiser ca. 100 gram fisk om ugen og voksne bør spise 200-300 gram fisk om ugen og variere mellem fede og magre fiskearter.

Kilde: Pressemeddelelse fra FVM