Status på Langeland

Af: Jimmy Pajbjerg |
18/11/2003

Jeg tillader mig lige at lave en lille statusrapport nu hvor det forgangne år er på falderebet, i hvert fald hvad angår de Sydfynske og Langelandske kyster.Mange undrer sig meget over det dårlige fiskeri der har været i år, og der er også kommet mange bud på hvad der kan være årsagen. Nu har jeg snakket meget med både tyske og danske lystfiskere, og lokale beboere. Mange mener det er på grund af den nye Storebæltsbro, der har taget meget af gennem strømningen, og andre mener det er iltsvindet i de indre danske farvande, som er årsagen.Så er der nogle der mener, det er floderne fra det gamle Østtyskland, der er skyld i det, på grund af manglende vand. Men vi kan i hvert fald konstatere, at vi der fisker fra strandkanten efterhånden har sværere og sværere betingelser. Også på grund af alle de bundgarn og ruser der er langs mange af kyststrækningerne, så det gør det umuligt at fiske de pågældende steder.Der foregår også meget ulovligt garnfiskeri efter Multer og Havørred. Senest på Sydlangeland hvor en lokal fisker sætter flere hundrede ulovlige garn ad gangen, og selvom fiskerikontrollen er blevet kontaktet flere gange, fortsætter vedkomne med det ulovlige fiskeri, både efter havørred og multer. Sidstnævnte får man mellem 70 ? 80 kr. for per kilo.Man kunne også se i august måned hvor 2 fiskere fra Sydlangeland fangede 3 tons multer på en gang.Selvfølgelig bliver der fanget fisk fra kysten. Der er fanget fisk over de magiske 5 kilo i det Sydfynske og på Langeland, bla. Elsehoved fyr, Skårupøre sund, Påø Strand, Downs klint,Tranekær fyr, og et rygte om én ved Hov fyr. Men slet ikke som for et par år tilbage, hvor man fangede fisk næsten hver gang man var ude at fiske….