Tangeværket

Af: Jimmy Pajbjerg |
12/11/2002

Torsdag den 14. november havde Folketinget 1. behandling debat om Miljøministerens lovforslag om en forlængelse af Gudenaacentralens koncession til udnyttelse af hele Gudenåens vandføring i Tangeværket.Lovforslaget er nu sendt videre til Miljø- og Planlægningsudvalget, som holder møde den onsdag den 13. november 2002. Til dette møde vil deputationer fra El-musseet, Gudenaacentralen og Danmarks Sportsfiskerforbund møde op og få foretræde for udvalget.Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet har fået tilsagn om foretræde forM&P-udvalget samt møde med miljøministeren onsdag den 20. november 2002.Der har indtil videre været en rigtig god opbakning med indsendelse af indsigelser mod lovforslaget under den offentlige høringsfase. 9 myndigheder har indsendt indsigelser ( 6 støtter faunapassagen, 1 er neutral, 2 støtter Tangeværket ). 26 organisationer har indsendt indsigelse ( 21 støtter en faunapassage, 2 er neutrale, 3 støtter Tangeværget ).Hele 307 privatpersoner har indsendt en indsigelse, og ALLE støtter en faunapassage. Dette er der virkelig grund til at glæde sig over, også set i lyset af, at der er indsigelser fra hele landet, om end vægten klart ligger i det østjyske.Du kan læse mere om situationen omkring Tangeværket samt læse om hvordan du kan give din mening til kende på: http://www.randerssportsfiskerklub.dk/hjaelp_gudenaaen.htmPå billedet ses fisketrappen ved Tangeværket.