Tid til hornfisk

Af: Jimmy Pajbjerg |
20/04/2009

Hornfisken – den aflange, lynhurtige, og vildt fightende jæger vandrer store strækninger for at gyde, og det bringer den hvert år til de danske kyster i slutningen af april. Den kan fanges til midt i juni ved de fleste danske kyster. Hornfisken kendes på den cylindriske aflange krop med stærkt forlængede over- og underkæber, som danner et næb. Begge disse lange hornagtige kæber har mange nåleformede tænder. Fisken er lang og slank med mørkeblå-grønlig ryg, sølvglinsende, perlemorsagtige sider og lys bug. Ryg- og gatfinne er placeret langt tilbage og sidder nær halefinnen. Skællene er små og løse. Fiskebenene hos hornfisken har en flot grønlig farve, der skyldes, at benene indeholder et helt ufarligt farvestof (vivianit) ligesom hos ålekvabben. Hornfisk bliver sjældent over 90 cm og et 1 kg. Den danske rekord for hornfisk fanget med fiskestang er dog på 1,6 kilo…


Hornfisken lever i de frie vandmasser, gerne i stimer nær vandoverfladen. Den lever i det østlige Atlanterhav fra det nordlige Norge til Sortehavet inklusive farvandene omkring De Britiske Øer og ind i Østersøen. Hornfiskens vandring er helt speciel. Den vandrer i det tidlige forår fra det østlige Atlanterhav ind til De Britiske Øer og videre til Nordsøen, Kattegat og Bælthavet for at gyde. Hovedgydningen finder sted på lavt vand i tangbæltet i maj-juni, men gydeperioden kan godt strække sig noget længere. Efter gydningen fortsætter de danske hornfisk vandringen ind i Østersøen, hvor de æder sig fede, før de i august og september igen vandrer ud i Nordsøen.Hornfisken lever af krebsdyr, brisling, tobis, småsild, sperling, hvilling, blæksprutter, rejer og dens egen yngel. Hornfisken har en speciel jagtteknik, når den jager småfisk: Den svømmer ind mellem småfiskene, hvor den slår omkring sig med sit lange næb. Herved bedøver den fiskene, som den så let kan samle op bagefter.Hornfisken fanges oftest ved spinnefiskeri, men kan også fanges ved decideret fluefiskeri og medefiskeri. Ved spinnefiskeri bruges aflange blink der spindes ind i rask tempo tæt ved overfladen uden dog at bryde vandoverfladen. Man kan eventuelt binde 4-5 cm line mellem blink og trekrog for at øge chancen for krogning. Vær opmærksom på, at længden på linen (tavsen) ikke må være længere end blinket, og gerne tykkere end hovedlinen. En anden effektiv metode er medefiskeri med eksempelvis tobisstykker eller sildestykker fisket mellem ½ til 1,5 meter under flåd. Ved fluefiskeri bruges små og langsomt fisket fluer. I maj måned kan hornfisken fanges ved langt de fleste danske kyster, og den hugger også gerne om dagen og i høj solskin.