Torskefangster i Øresund undersøges

Af: Jimmy Pajbjerg |
19/05/2008


I det kommende år vil biologistuderende Cecilia Kvaavik fra DTU Aqua undersøge hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere fanger i Øresund.


 


Cecilia Kvaavik er i gang med at skrive speciale på biologistudiet fra Københavns Universitet i samarbejde med DTU Aqua. Specialet handler om lyst- og fritidsfiskeres torskefiskeri i Øresund.


 


I forbindelse med specialet undersøger Cecilia Kvaavik, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere fanger i løbet af et år. Desuden indsamler hun data om torskenes størrelse og vægt samt fangstposition. Undersøgelsen gennemføres via spørgeskemaer og interviews på turbåde, i fiskeklubber og småbådsklubber samt med fritidsfiskere ved Øresund.


 


“Jeg håber at de lokale lyst- og fritidsfiskere vil bakke op om mit projekt, for det er kun med deres hjælp, at jeg kan få alle brikkerne i undersøgelsen til at falde på plads”, siger Cecilia Kvaavik.


 


Ny viden om torskebestanden i Øresund


Specialet fokuserer på torsk, fordi den er en af de vigtigste arter både i det kommercielle og ikke-kommercielle fiskeri i Øresund. Specialet kan bl.a. være med til at afdække, hvordan torskebestanden i Øresund har det, hvor torsken opholder sig, og hvilke bundforhold den fortrækker.


 


Øresund er et specielt område, fordi det har været beskyttet mod trawlfiskeri siden 1932 af hensyn til færgetrafikken. Det betyder, at fiskefaunaen har gode vilkår. Svenske undersøgelser har vist at torskene i snit er langt større i Øresund end det sydlige Kattegat.


 


Få mere at vide


Biologistuderende Cecilia Kvaavik kan kontaktes på ckv@aqua.dtu.dk,


og på telefon 33 96 33 92. www.oresundsvand.dk er der mere information om vandkvalitet og dyreliv i Øresund