Torskestop i Østersøen

Af: Dan Ingemann |
09/04/2003

Udvidet sommerstop og mere selektivt fiskeri i Østersøen.På Landbrugs- og Fiskerirådsmødet i dag orienterede Kommissionen om sin beslutning om et udvidet sommerstop for trawlfiskeri i Østersøen. Stoppet gælder fra 15. april og løber indtil det normale sommerstop træder i kraft 1. juni 2003. Formålet med stoppet er at undgå fangst af små torsk. Efter drøftelser med medlemslandene og fiskerierhvervet omkring Østersøen kommer stoppet ikke til at gælde for fiskeri med garn, hvor der ikke fanges små torsk.På rådsmødet i dag sagde Mariann Fischer Boel:?For Danmark er det afgørende, at vi får fundet løsninger på det helt grundlæggende problem i Østersøen, hvor fiskeriet ikke er selektivt nok. Målet er, at vi fremover undgår situationer, hvor for mange små torsk bliver fanget i fiskernes redskaber og herefter smidt tilbage i havet. Det er et ressourcespild, som vi ikke bør acceptere.Det er meget positivt, at Kommissionen og medlemslandene omkring Østersøen er enige om at forbedre selektiviteten i torskefiskeriet. Jeg forventer, at Kommissionen omgående vil gå i gang med arbejdet med at få truffet en beslutning i Den Baltiske Fiskerikommission om ændrede regler for de redskaber, fiskerne anvender i dag?.Aftalen i Den baltiske Fiskerikommission skal sikre en hurtig gennemførelse af et forbud mod anvendelse af almindelige trawl og indføre et 110 mm BACOMA-redskab, der effektivt kan sortere de små fisk fra. Danmark ønsker, at Den Baltiske Fiskerikommission bliver ekstraordinært indkaldt, så de nye bestemmelser kan træde i kraft allerede fra 1. september 2003.