Undersøgelse af opgangslaks i Storåen

Af: Jimmy Pajbjerg |
11/02/2010

Opbygningen af de næsten udryddede danske laksebestande har indtil videre været en succeshistorie takket være et godt samarbejde mellem lokale sportsfiskere, myndigheder og forskere. Der er dog stadig et godt stykke vej, før målet om sunde selvreproducerende laksebestande er nået. Derfor er laksebestandene under stadig overvågning.


I 2010 og 2011 skal antallet af opgangslaks (gydebestanden) i Storåen beregnes, og gydepladserne identificeres. Dette skal gøres ved hjælp af elfiskeri og radiotelemetri, hvor en del af de fangede laks udstyres med radiosendere. Herefter vil man forskerne kunne følge deres færden.


I forbindelse med denne undersøgelse vil der være mulighed for et godt specialeprojekt, der kunne fokusere på: populations-dynamik, life-history strategies, adfærds-økologi, forvaltning af truede bestande, optimering af opdræt og udsætningsstrategi, effektiviteten af sportsfiskeriet, overlevelse af laks efter gydning etc.


I projektet vil der indgå en god del feltarbejde. Samtidig vil der være mulighed for ansættelselse som studentermedhjælp og dermed en vis indtægt under specialeperioden. Vi starter med at fange og mærke de første laks i foråret, men hoveddelen af feltarbejdet vil være fra oktober til januar.


Hvis du er interesseret i dette, kontakt DTU Aqua i Silkeborg for et møde og en snak om, hvordan dit speciale kunne blive.


Niels Jepsen, seniorforsker, Ph.D. nj@aqua.dtu.dk Tlf: 89 21 31 29


Kilde: DTU-Aqua