Vandring af ørredsmolt

Af: Jimmy Pajbjerg |
26/03/2012

Her i foråret 2012 undersøger DTU Aqua hvordan opdrættede ørredsmolt vandrer i vandløb.


I de senere år har det været diskuteret, hvilket tidspunkt der er det optimale på foråret til at udsætte ørredsmolt i vandløb, de såkaldte mundingsudsætninger.


 


Problemstillingen er kompleks, men i fiskeplejesammenhæng vil det optimale udsætningstidspunkt være det tidspunkt, der senere giver det største fiskerimæssige udbytte.


 


Undersøgelser i danske vandløb fordelt over hele landet viser, at hovedparten af det naturlige smoltudtræk sker i første halvdel af april.


 


Formål


Undersøgelsen skal belyse, hvordan de opdrættede ørredsmolt vandrer i forhold til udsætningstidspunkt. Som forsøgsvandløb er valgt Geels Å på Fyn. Geels Å er et mindre tilløb til Odense Fjord, og vandløbet har en naturlig ørredbestand. 


Smoltene bliver udsat i vandløbet fordelt over fem gange startende midt i marts. Hver smolt er mærket med en lille passiv sender (pitmærke) og vil efterfølgende blive registreret af en antenne anbragt ca. 2,5 km nedstrøms den lokalitet hvor de bliver udsat.


 
For samtidig at få en vurdering af mærkemetodens effektivitet og en vurdering af vandløbets naturlige smoltudtræk er der opsat en smoltfælde længere nedstrøms. Denne fælde fanger både vilde og udsatte ørredsmolt, og den bliver drevet i samarbejde med fynske lystfiskere.I undersøgelsen anvendes ørredsmolt fra tre forskellige opdrættere, som producerer afkom fra vildfisk.


 


Forsøgsopsætning


Der er etableret en fuldtdækkende automatisk pitmærke antennestation på en egnet strækning nedstrøms for udsætningspositionerne. Længere nedstrøms er der opsat en fiskefælde (ruse med fangstkasse) for at genfange de udsatte fisk. Vandføring og temperatur bliver målt i hele sæsonen. Kilde: DTU, Aqua