Viborg Amts julegave til naturen

Af: Jimmy Pajbjerg |
24/12/2004

Viborg Amt har netop opkøbt retten til vandet ved tre dambrug i Karup Å-systemet. Dambrugene vil blive nedlagt, og vandet vil igen kunne løbe frit gennem vandløbene, fortæller lokalrapportør Brian C. Thomsen fra Suldrup. Nedenfor kan du læse artiklen fra Viborg Amts hjemmeside.

Her op mod jul har en forhandling om retten til vandet i to sidevandløb til Karup Å fundet en glædelig udgang:

Formanden for Viborg Amts Amt Udvalg for Miljø og Teknik Bjørn Westh udtaler:

Vores natur har i mange år været under kraftigt pres. Det gælder ikke mindst vandløbene.
Udvalget for Miljø og Teknik har tidligere besluttet, at hensynet til amtets vandløb skal have høj prioritet. Hvis det blev muligt, ville Udvalget vælge at give ekstra penge til forbedringer i vandløbene. Den mulighed kom i sommer, og vi afsatte midler til en ekstra indsats i år og fremover.
Det er den beslutning, der har givet forvaltningen mulighed for at gennemføre aftalerne med ejerne af de tre dambrug.
Det er mig derfor en stor glæde som medlem af og formand for Udvalget for Miljø og Teknik, at se vores beslutninger ført ud i livet med så hurtige og markante resultater.
Nu håber og ønsker jeg, at vi kan nå lige så markante resultater de næste to år – og ikke mindst, at kommunerne i årene fremover vil tage ansvaret op, så alle vores vandløb kan opfylde deres miljømål senest i 2015, slutter Bjørn Westh.

Ejerne af tre dambrug i Karup Å-systemet ønskede at sælge deres rettigheder til at anvende vandet til drift af dambrugene. Det drejer sig om Sdr. Resen Fiskeri og Østergård Dambrug i Resen Bæk og Hagebro Dambrug i Sejbæk, alle i Fjends.

Amtet har haft positive forhandlinger med ejerne, og man er blevet enige om, at deres rettigheder til at indvinde vand bortfalder.

Spærringerne ved dambrugene vil nu blive fjernet, så der bliver 9 km i de to vandløb, hvor alt vandet vil komme til at flyde helt frit.

Det er til stor gavn for naturen, idet planter, fisk, fugle og andre dyr nu kan generobre det tabte land og vand.

Fx får Karup Ås stamme af store havørreder nu mulighed for at søge meget længere op i vandløbene. Her kan de gyde og vokse op, så bestanden naturligt bliver større. En sådan naturlig reproduktion kan være med til, at man med tiden kan begrænse de kunstige udsætninger i Karup Å-systemet.