Alling Å (Sjellebroen – udløbet af Rosenholm Å)

Allingå er et mellemstort vandløb mellem 5 og 10 meter bredt. Åen er afvekslende med rolige stræk afbrudt af store dybe sving. Allingåen er Randers Sportsfisker Klubs perle af et fiskevand. Gennem mange år har klubben passet og plejet åen og nu er resultaterne ved at indfinde sig. I efteråret 2002 har fangsterne oversteget de vildeste forventninger. Dagfangster på 5-10 havørreder på de rigtige gode dage har vi oplevet flere gange. Størrelsen på fiskene er også flotte. Jeg har kendskab til mindst 7 fisk over 5 kg indenfor de sidste 3 måneder af sæsonen 2002 med den største på 8,0 kg. Grejet til åen behøver ikke at være det helt vilde. Man behøver sjældent at kaste mere end 5-10 m så det er mere præcision end længde man har brug for. Stænger på omkring 9 fod er passende. Linen bør være mindst 0,25 mm eller 0,15 mm Fireline. Storfangeren blandt agnene ved Allingåen er så afgjort en spinner. Om man vælger at fiske op- eller nedstrøms er en smagssag. Begge metoder giver fisk.Fluen bruges ikke meget derude men p.g.a. åens størrelse er der masser af muligheder også for en fluestang.Ud over den gode bestand af havørreder huser åen også en god bestand af helt der trækker op fra Randers Fjord for at gyde. Helten er fredet fra d. 01. NOV til d. 31.JAN. begge dage inkl. Havørreden er fredet fra d.16.NOV til d. 15 JAN begge dage inkl. Alt fiskeri i Allingåen i ørredens fredningstid er forbudt. Et dagkort koster 60 kr. Kan købes hos Randers sport i Randers TLF. 86 414144 og hos Jens Salling Fløjstrupvej 22 Fløjstrup 8900 Randers 86 49 47 59 e-mail j.salling@privat.dk. Dagkort kan også købes via internettet på www.dagkort.dk – det koster 60 kr. Yderligere info om fiskeriet på Randers Sportsfisker Klubs hjemmeside: www.randerssportsfiskerklub.dk

Lokalrapportør :Jan Hyllested
Fra Randers bro kører man ad 16 eren (Grenå vej).ca. 1 km så kommer Clausholmvej på højre hånd. Den følger man ca 8 km så kommer der et 90 grader sving samtidig med at der fortsætter en lille vej lige ud. Man fortsætter ligeud 2 km så kommer der et T kryds. Der drejer man til højre og 1 km fremme kører man over Allingåen ved Nybro. Her er der mulighed for at parkere. Der er skiltet hvor man må fiske. Yderligere info på www.randerssportsfiskerklub.dk
Reporter : Jan Hyllested
E-mail : fiskejan@oncable.dk
Jeg er 42 år og har fisket siden 10 års alderen.Jeg fisker efter alt med finner men især geddefiskeriet står mit hjerte nært. Jeg fisker meget i Gudenåen ved Randers men også havørrederne og laksene i Gudenåen ved Ulstrup trækker.Også havfiskeriet på det Gule Rev har min store interesse.Jeg har lavet klubblad for Randers Sportsfisker Klub siden 1988 og har i de sidste år også lavet klubbens hjemmeside.Nogle af mine bedste fisk er følgende: Gedde 12 0 kg - Torsk 20 0 kg - Gudenålaks 8 0 kg - Kystørred 6 3 kg - Aborre 1 4 kg - Sandart 5 85 kg - Karpe 5 5 kg - Helt 1 3 kg Ål 1 475 kg - Brasen 3 4 kgI dagligdagen er jeg ansat ved Randers kommune som spildevandsoperatør så også her er vand en del af mit liv..