Donse Dam

Hvis du ser på KRAKS kort 76 B5 kan du se den navnkundige 18 ha store “Donse Dam” der er skabt ved en opdæmning af Donse Å i forbindelse med etableringen af en krudtmølle ved Gunderød. Det er en rigtig skovsø der er totalt omkranset af bøgetræer og sump. Med den lave vanddybde og rørskæret som gydebanker er der skabt et unikt vand for “madam Grum”. Her er især i maj-juni og november-december mulighed for opleve direkte “bonanza” i mængden af gedder. Midsommer månederne er sværere pga. de mange åkander. Hvert år er der en gedde over 10 kg oppe og vende i alujollerne. Faktisk udgør gedder 1 tons af de 7 tons fisk dammen er estimeret til at indeholde! Så mange gedder giver et højt tryk på fredsfiskene. Det medfører, at det faktisk er nemmere at fange en suder OVER 2,5 kg end en under – gæt hvor Danmarksrekorden sidste år kom fra. Allerede slået af en fisk af samme stamme, men fra et andet vandhul….Også skallerne bliver enorme i dammen – for 3 år siden fik et medlem af Rødovre Sportsfiskerforening en skalle der var 0,5% over Danmarksrekorden på 1,56 kg. Jamen hvad lever gedderne og de få aborre der bliver store nok så af? Løje! Hvilket man kan se i november når åkanderne falder. Så samler løjerne sig i vigene hvorefter gedderne kaster sig over dem som hajer. Tit med både hoved og hale fri af vandet mens løjerne springer for livet. Her er tidspunktet hvor fluefiskeren har de store fordele. Der skal præsenteres meget små fiskelignede fluer foran snuden på de fikserede gedder. Sådan et fluesats gav for 2 år siden en fluefisker en gedde på over 10 kg i midten af december. Han havde bare ikke en vægt der var stor nok! Men billedet talte sit tydelige sprog. Her i dammen udsætter man ALLE gedder over 70 cm. og må kun hjemtage dem over 60 cm. Du må ikke anvende levende agnfisk. Fiskeriet på søen må KUN foregå fra de 3 både FISKERINGEN har i søen. Og dem har man kun adgang til hvis man er medlem af en klub i FISKERINGEN. Det kan du se mere om på WWW.FISKERINGEN.DK. Desuden må man dyrke bredfiskeri fra den “Landfaste holm”. Her har Skoven givet fiskeriet frit for alle med et Statsligt fisketegn.

Lokalrapportør :Kim Holm Boesen
Donse Dam ligger i Tokkekøb hegn nord for Blovstrød. Fra København skal du tage 201 - Kongevejen, og køre gennem Birkerød og Blovstrød. Th. af Stumpedyssevej og lige før 10. km. stenen dreje til venstre og parkere på P-plads i skoven, hvor indkørslen til Krudthusvej er. Du må IKKE køre i skoven (Politianmeldelse ses ofte fra skovens folk!) Så den videre tur går per apostlenes heste af Krudthusvej indtil du kommer til Fiskeringens bådebro i søen. Men husk INGEN ADGANG TIL FISKERIET FRA BÅDENE UDEN MEDLEMSKAB af FISKERINGEN. Hvis du vil bredfíske er det kun tilladt fra den "Landfaste holm" på modsat side af bådebroen. Al øvrig bredfiskeri er forbudt (tænk på de rugende fugle!).
Reporter : Kim Holm Boesen
E-mail : khb@fiskeringen.dk
Jeg er så heldig at være med i FISKERINGEN så jeg kan dyrker alle slags lystfiskeri fra fluefiskeri efter bækørred til bulefiskeri efter stortorsk. Men jeg har især fokus på fiskeri der kan give velsmagende fiskeretter. Det betyder at jeg tit benytter nogle af FISKERINGENs 25 havbåde bl.a. ved Øresunds kysten så der i hjemmet kan serveres frisk torsk sild ørred hornfisk makrel sej eller fladfisk til aften. Desuden plejer jeg at tage en udlandstur eller 2 om året dels efter laks i Mörrum dels efter havets kæmper f.eks. på det Gule rev eller udlandet. Det er foreløbig blevet til Østersøen Grønland Irland og Röst (Norge).Jeg er også redaktør i FISKERINGEN så jeg er altid intresseret i en historie - mail til khb@fiskeringen.dkBilledet er fra en 1. maj på Donse Dam - FISKERINGENs supervand så lidt søfiskeri bliver det også til.