Furesø v/Frederiksdal

Fiskeriet er frit i Furesøen. Fiskeriet foregår primært fra båd. Der kan bla. lejes båd hos Frederiksdal kano- og bådudlejning, Nybrovej 520 v/slusen, 45 85 67 70. På søen er fiskeriet især godt ved Jydehullet hvor der er 12 meter dybt samt skrænterne ved hullet. Søens gode bestand af sandart fanges i det frie vand nær banker og skrænter med wobler og levende agn. I september er der et formidabelt fiskeri efter aborre i området uden for åløbet på 3-12 meters dybde. Brug små agnfisk, spinner og jig. Der må ikke anvendes agnfisk fra andre vande.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Kør ad motorvejen til Bagsværd og kør ad Bagsværdvej (Ring 04). I det store kryds ved Nybrovej køres mod Frederiksdal ad Nybrovej. Fortsæt ad Nybrovej forbi Bagsværd Sø og ud til slusen ved Frederiksdal, hvor der kan parkeres.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.