Lommestenen

Lommestenen

Waders nødvendig. Fin vadeplads med 2 små rev. 1 nord og 1 syd. Husk at affiske inden du træder ud i vandet, da ørrederne går meget tæt på land. Fin plads til natture da der er grill og bord/bænk.
Sose Rasteplads

Sose Rasteplads

Waders nødvendige. Varieret bund med med småsten, ålegræs og enkelte større sten. Husk fredningsbæltet ved Lilleåen, der udløber ca. 500 meter til højre for parkeringspladsen. Gælder i perioden 16/9-15/1, og i den periode fiskes til venstre for parkeringspladsen...
Hellig Peder

Hellig Peder

Vadefiskeri, der dog er besværligt grundet mange sten og rullestensstrand på det meste af strækket. Til gengæld er der gode muligheder for havørreder, og det tiltrækker en del lystfiskere til denne plads. Der er dog et pænt langt stræk, så der kan være mange på...
Avernakø

Avernakø

Fiskeriet er godt overalt på øen, specielt på sydsiden ved spidsen. Bunden består af sten, stenrev, tang og sandpletter, og der er mange gode rev rundt på øen. Da fiskeriet er godt på stort set hele øen kan man finde fiskbare stræk uanset vindretning. Sommerfiskeriet...