1 mio. havørreder fanget i 2010

1 mio. havørreder fanget i 2010

Danmark er verdenskendt for sit havørredfiskeri langs kysterne og i vandløbene, idet vi fra naturens hånd har en unik naturlig kombination af gode gyde- og opvækstforhold for ørred i vandløbene og i havet, hvor ørrederne lever en stor del af livet.   Nu har DTU...

Prisforhøjelse på lystfiskertegn

Prisforhøjelse på lystfiskertegn

Fødevareministeriet og de rekreative fiskere sætter nu skub i restaureringen af de danske vandløb. Der er en hjælpende hånd til de danske fiskebestande - til gengæld stiger prisen for fisketegnet en smule. Dermed imødekommer fødevareminister Mette Gjerskov et ønske...

Kæmpelaks fra Øresund

Kæmpelaks fra Øresund

Når man fanger en sådan fisk på 15,6 kilo og 115 cm rejser der sig nogle spørgsmål fra både lystfiskere og biologer - hvor gammel er laksen og hvor kommer den fra?. Et samarbejde mellem Øresundsakvariet og DTU Aqua, Sektion for Populationsøkologi og -genetik, har...

Fiskeristatistisk Årbog 2010

Fiskeristatistisk Årbog 2010

Fiskeristatistisk Årbog 2010 er nu udkommet og kan downloades gratis eller købes i papirformat hos NaturErhvervsstyrelsen. Årbogen indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.Formålet med...

Centre for Ocean Life får 30 mio. kroner

Centre for Ocean Life får 30 mio. kroner

I januar 2012 åbner et "VKR Centre of Excellence for the study of life in a changing ocean" ved DTU Aqua med en bevilling på 30 mio. kroner fra Villum Fonden. Centerets formål er at samle dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske...

Fluefiskerkursus på Samsø

Fluefiskerkursus på Samsø

Du har måske selv prøvet før - med dårligt resultat - eller fisket med spin. Eller du har fisket i nogle år og ønsker nu at udvide dine horisonter og udvikle din teknik. Det er et fiskeri, man livet igennem kan vokse med - et fiskeri, der aldrig løber tør for...

Aktiv indsats giver flere ørreder

Aktiv indsats giver flere ørreder

Hvert år undersøger DTU Aqua mange af landets vandløb for at følge udviklingen i de naturlige ørredbestande. De seneste undersøgelser (efteråret 2010) er positive og viser, at der er fremgang de steder, hvor man har gjort en aktiv indsats for at genskabe større...

Torsk med eget skibsvrag

Torsk med eget skibsvrag

Selvom voksne torsk har hele havet til rådighed, vælger hver torsk alligevel et ’stam-vrag’, som de trofast svømmer tilbage til dag efter dag. Det afslører forskning, hvor akustiske mærker sladrer om, hvad torsk foretager sig under havoverfladen. Da ph.d.-studerende...

Aften hyggeture på Øresund

Aften hyggeture på Øresund

Sport Dres arrangerer igen i år aften hyggeture på Øresund. Der sejles med M/S Jaws fra Vedbæk havn kl. 18.00 og skibet er i havn igen ca. 22.30. Pris for deltagelse er 200,- og booking af tur skal ske til Sport Dres i butikken eller på tlf. 38 88 46 48. På denne tid...

Stallingen er nu totalfredet

Stallingen er nu totalfredet

DTU Aqua afholdt i februar 2011 et informationsmøde i Silkeborg med sportsfiskerforeninger fra de danske stallingvandløb. Formålet var at udveksle information om den aktuelle status for bestanden af stalling.   Samtlige deltagere fra alle vandsystemer kunne...