Fiskeristatistisk Årbog 2010

Fiskeristatistisk Årbog 2010

Fiskeristatistisk Årbog 2010 er nu udkommet og kan downloades gratis eller købes i papirformat hos NaturErhvervsstyrelsen. Årbogen indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.Formålet med...

Centre for Ocean Life får 30 mio. kroner

Centre for Ocean Life får 30 mio. kroner

I januar 2012 åbner et "VKR Centre of Excellence for the study of life in a changing ocean" ved DTU Aqua med en bevilling på 30 mio. kroner fra Villum Fonden. Centerets formål er at samle dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske...

Fluefiskerkursus på Samsø

Fluefiskerkursus på Samsø

Du har måske selv prøvet før - med dårligt resultat - eller fisket med spin. Eller du har fisket i nogle år og ønsker nu at udvide dine horisonter og udvikle din teknik. Det er et fiskeri, man livet igennem kan vokse med - et fiskeri, der aldrig løber tør for...

Aktiv indsats giver flere ørreder

Aktiv indsats giver flere ørreder

Hvert år undersøger DTU Aqua mange af landets vandløb for at følge udviklingen i de naturlige ørredbestande. De seneste undersøgelser (efteråret 2010) er positive og viser, at der er fremgang de steder, hvor man har gjort en aktiv indsats for at genskabe større...

Torsk med eget skibsvrag

Torsk med eget skibsvrag

Selvom voksne torsk har hele havet til rådighed, vælger hver torsk alligevel et ’stam-vrag’, som de trofast svømmer tilbage til dag efter dag. Det afslører forskning, hvor akustiske mærker sladrer om, hvad torsk foretager sig under havoverfladen. Da ph.d.-studerende...

Aften hyggeture på Øresund

Aften hyggeture på Øresund

Sport Dres arrangerer igen i år aften hyggeture på Øresund. Der sejles med M/S Jaws fra Vedbæk havn kl. 18.00 og skibet er i havn igen ca. 22.30. Pris for deltagelse er 200,- og booking af tur skal ske til Sport Dres i butikken eller på tlf. 38 88 46 48. På denne tid...

Stallingen er nu totalfredet

Stallingen er nu totalfredet

DTU Aqua afholdt i februar 2011 et informationsmøde i Silkeborg med sportsfiskerforeninger fra de danske stallingvandløb. Formålet var at udveksle information om den aktuelle status for bestanden af stalling.   Samtlige deltagere fra alle vandsystemer kunne...

Ørred- og laksebestande i Østersøen

Ørred- og laksebestande i Østersøen

De ørred- og laksebestande, der lever i Østersøen, stammer fra elve og vandløb, som udmunder i Østersøen. Størstedelen af laksesmoltene kommer fra nogle af de store elve i den nordlige del af Den Botniske Bugt, herunder Kalix og Torneelven. Disse elve har især i de...

Projekter til forbedring af levesteder

Projekter til forbedring af levesteder

Kommuner som ønsker at forbedre levesteder for fisk i vandløb kan endnu nå at søge om økonomisk støtte til projekter -  fristen er 1. april 2011.   Under ordningen om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske...

Undgå wadersulykker

Undgå wadersulykker

I forlængelse af artiklen omkring wadersulykker har vi fået rigtig mange mails omkring emnet - og også mange gode råd til hvordan ulykkerne kan undgås. Og hvordan man undgår at drukne, hvis uheldet alligevel er ude og man vælter i sine waders. Morten Petersen fra...