Gudenåen v/motorvejsbro

Gudenåen ved Motorvejsbroen v/ Randers er et stort fiskevand med et meget varierende fiskeri. På den nederste del af stykket fisker man i realiteten i den eneste flod i Danmark idet stykket nærmest Randers har flodkarakter. Der kan periodisk være et godt fiskeri efter aborre, sandart og især gedder. Gedder over 10 kg landes hvert år, mens aborrer over 1 kg heller ikke i sæsonen er et særsyn. Forholdene veksler mellem lavvandede partier med grøde og muslingebanker til dybe render med megen strøm og hård bund. De foretrukne fiskemetoder er spin med især spinner og woblere. Men i de seneste år har spinfiskeri med en død agnfisk vundet meget frem. Geddefiskeriet er normalt bedst fra november og frem til fredningen i april. Det bør også lige nævnes at de fleste geddefiskere genudsætter deres storgedder således at vi kan bevare det gode fiskeri for eftertiden. Aborrerne fanges bedst på spinner eller jig. Især den sidst nævnte kan give storfangster. Sandarten fanges mere spredt men der har været en tendens til at man i perioden Nov.- Dec. kan fange en del mindre sandart ( 1-2 kg ) nedstrøms Motorvejsbroen. Her har fiskeriet med død agnfisk virkeligt vist sin værdi. Medefiskeriet er ganske godt i Gudenåen men det er ikke i høj kurs blandt de lokale. Faktisk gøres de bedste fangster normalt af udenbys medefiskere. I vinterperioden fanges der i øvrigt pænt med “Grønlændere” i Stevnstrup-svingene. I sommerperioden fanges der også ganske pæne laks i disse sving. Fiskeriet er i øvrigt frit i Gudenåen fra Laksegården opstrøms Stevnstrup til Randers. Man skal dog naturligvis have det offentlige fisketegn.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jan Hyllested
Fra vestsiden kan man komme til åen hvor Nørreåen møder Gudenåen. Kør fra Randers mod Langå. Ved Fladbro kro kan man holde på en grus p-plads og følge Nørreåen til Gudenåen hvor fiskeriet kan begynde. I Randers kan man parkere ved Randers Regnskov og her komme til den nederste del af Gudenåen. For at komme til åen ved Motorvejsbroen køres mod Langå af Fladbrovej, drejes til venstre af Niels Ebbesensvej, TH af Kirkevej, og ned på Hornbæk Engvej, som man følger ned til et rødt pumpehus ved åen. Her har man adgang til gode stykker af åen både op-og nedstrøms. Til østsiden af Gudenåen kommer man lettest hvis man fra Randers bro kører af Århusvej og drejer TH i det 2. lyskryds af Bøsbrovej. Efter 200 m TH af Kærgade som man følger ca. 3 km indtil vejen deler sig i 3. To grusveje og selve Kærgade der fortsætter opad TV. Følger man grusvejen til højre kommer man ud på en ca. 5 km rundstrækning der ender ved udgangspunktet. Her findes mange steder hvor man kan komme til åen. Blandt andet det gamle åløb hvor man i1930'erne omlagde Gudenåen for at anlægge en ny Jernbanebro over åen. Det gamle åløb ( kaldet "Det blinde" blandt de lokale ) fisker i perioder fra oktober til april rigtig godt efter gedder.
Reporter : Jan Hyllested
E-mail : fiskejan@oncable.dk
Jeg er 42 år og har fisket siden 10 års alderen.Jeg fisker efter alt med finner men især geddefiskeriet står mit hjerte nært. Jeg fisker meget i Gudenåen ved Randers men også havørrederne og laksene i Gudenåen ved Ulstrup trækker.Også havfiskeriet på det Gule Rev har min store interesse.Jeg har lavet klubblad for Randers Sportsfisker Klub siden 1988 og har i de sidste år også lavet klubbens hjemmeside.Nogle af mine bedste fisk er følgende: Gedde 12 0 kg - Torsk 20 0 kg - Gudenålaks 8 0 kg - Kystørred 6 3 kg - Aborre 1 4 kg - Sandart 5 85 kg - Karpe 5 5 kg - Helt 1 3 kg Ål 1 475 kg - Brasen 3 4 kgI dagligdagen er jeg ansat ved Randers kommune som spildevandsoperatør så også her er vand en del af mit liv..